L’Angula del Ter reconeguda pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el marc de la EMC 2030.


Al desembre de 2016, el Govern de Catalunya va aprovar la creació del Programa d’acció marítima de la Generalitat, que té com a objectiu bastir una política marítima pròpia amb el propòsit de donar resposta als reptes de desenvolupar l’economia blava de manera sostenible i harmònica, a través d’una gestió integrada de les activitats sectorials que impacten sobre l’espai marítim català.

WhatsApp Image 2019-03-01 at 13.36.30

En aquest marc, Juli Carbó pescador de l’Angula del Ter i membre del programa EMC, ha estat reconegut recentment per la millora de la comercialització de l’Angula del Ter, ajudant així a assolir els objectius de l’Estratègia Marítima de Catalunya  – EMC 2030.