La millor qualitat


Per què les Angules del Ter són d’altíssima qualitat?

Angules-plana-qualitat

Són angules fresques, acabades de pescar al Baix Ter, portades i lliurades al client el mateix dia. És un peix d’un entorn pròxim, pescat de forma artesana i sostenible i amb les millors qualitats organolèptiques que tenen els peixos de la Mediterrània.

En primer lloc, tan bon punt traiem les angules de l’aigua, les transportem curosament, en uns contenidors preparats especialment, fins als nostres vivers. Entre que surten de l’aigua i entren en els vivers no passen més de 15 minuts. En condicions adequades d’humitat, una angula pot arribar a viure fora de l’aigua fins a dos o tres dies.

En segon lloc, els nostres vivers són els únics de les comarques gironines que estan equipats amb filtres biològics que tenen una capacitat de regeneració de gairebé 4 metres cúbics d’aigua, més del triple de la capacitat que té cadascun dels nostres vivers. Aquests filtres eliminen totes les restes biològiques pròpies de les angules. També disposem d’un sistema automatitzat de control de la temperatura de l’aigua i de subministrament d’aire, de forma que les angules estan en òptimes condicions.

Transport al client final acurat, ràpid i professional. Tan bon punt el client ha fet la comanda, les angules es porten a la destinació en contenidors apropiats i en la quantitat justa per contenidor per assegurar-ne la màxima qualitat. Es pesen a destinació, de forma que al client no li resulta cap disminució de pes en cas que se’n malmenés alguna durant el transport.

Torna