La pesca sostenible


Imatge-plana-pesca-sostenib

La pesca sostenible i preservar l’espècie ha estat des de finals dels anys 80 una de les prioritats per l’agrupació de Pescadors Professionals de l’Angula de la Confraria de l’Estartit, juntament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Una de les primeres mesures conjuntes que es van adoptar en aquesta línea va ser dur a terme repoblacions anuals a les conques dels rius gironins amb angules aportades pels mateixos pescadors.

A la dècada dels 90 s’implanten les noves ordres redactades amb el consens del sector, amb un estricte control de llicències, la reducció dels punts de captura, una important reducció dels dies de pesca amb l’establiment de 8 mesos de veda. També hem estat pioners a tot l’Estat col·laborant en un projecte d’engreix d’anguila a principis del 2000.

Els últims anys hem dut a terme repoblacions amb anguiles, juntament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Institut de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de complir amb tot un seguit de mesures per poder estar dins dels termes que preveu el Reglament Europeu pel qual s’estableixen les mesures per a la recuperació de l’espècie. La primera fase d’aquest projecte va finalitzar al 2015 i hi ha prevista una segona fase amb l’horitzó posat al 2020.

Actualment col·laborem en un nou projecte amb la Universitat de Girona i amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per fer un seguit de captures i prendre mostres de forma continuada i durant tot l’any, d’acord amb les noves mesures europees relacionades amb la conservació de l’espècie.

Tot i això, el futur és molt incert. A part dels factors ja coneguts que han fet minvar l’espècie, com la construcció d’embassaments, la contaminació i l’excés de captures en una època determinada, ara cal afegir-hi la influència que pugui tenir el canvi climàtic en els corrents migratoris de les anguiles. Si els corrents dels oceans es veuen afectats per l’escalfament global, no sabem com això influirà en el comportament d’aquests peixos.

Torna