La pesca artesana de l’angula


Gris-2Busso-Calat

L’únic art autoritzat per pescar angules és el bussó. Es tracta d’un ormeig de pesca en forma de receptacle polièdric amb un esquelet que pot ser de fusta o pot ser metàl·lic i envoltat de malla, amb una cara en forma d’embut dirigit cap a dins per on entren els peixos. Es cala principalment a les vores del riu i en alguns canals que connecten les basses amb el mar.

Les mides d’aquestes arts de pesca no són arbitràries: les limita un reglament i, entre d’altres coses, han de deixar un pas prou ample com per permetre que les angules s’escapin. Això, que des del punt de vista de la pesca podria semblar que no té massa lògica obeeix, de fet, a raons de preservació de l’espècie i a seguir un sistema de pesca sostenible.

Aquests estris es calen a la vora del riu, de forma que interceptin el pas de les angules quan a la nit pugen riu amunt. El nombre d’estris de pesca que es poden calar a la vegada està limitat per la llei i, en la zona que pesquem nosaltres el màxim que podem instal·lar són 6. La col·locació d’aquests ormeigs és laboriosa i, tenint en compte que es fa els mesos de tardor i hivern, treballem dins l’aigua amb temperatures força baixes.

En el resultat de la pesca hi intervenen molts de factors, la majoria fora totalment del control humà. Tenen una influència demostrada en les captures les fases de la lluna, la temperatura de l’aigua, els corrents, l’estat de la mar, el nivell de l’aigua que porta el riu o la pluja. El factor humà que té més repercussió en les captures és l’experiència del pescador i el coneixement que té del medi on pesca.

Torna